image-top

Lidé

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Specializace: Civilní právo

Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Rigorózní zkoušku složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2004 ukončil tamtéž postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo...

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Specializace: Civilní právo

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium v oboru soukromé právo. Dále absolvoval několik studijních pobytů zaměřených na výzkum vybraných otázek soukromého práva v Polsku na Právnické fakultě Uniwersytetu Wrocław, kde i příležitostně přednáší, a v Německu na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. V letech 2005-2010 působil na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2010 je odborným asistentem katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci...

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

Specializace: Mezinárodní právo soukromé a evropské právo

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium. Ve studiu dále pokračoval na Právnické fakultě Universität Hamburg v Německu, kde získal titul LL.M. (summa cum laude). V současnosti působí jako docent na Ústavu evropského práva Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Je externím lektorem Justiční akademie Slovenské republiky a a externím poradcem na Ústavním soudu Slovenské republiky. Působil rovněž jako poradce ministerstva spravedlnosti ČR při dokončování návrhu nového...

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Specializace: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium.Působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je stipendistou Max-Planckova Institutu pro zahraniční a srovnávací právo sociálního zabezpečení, hostujícím profesorem na NOVA Southeastern University na Floridě, USA (2009) a řešitelem několika grantů GA AV a GA ČR. Rovněž se věnuje publikační činnosti. Je např. autorem monografie Vysílání zaměstnanců do zahraničí (C. H. Beck, 2009), spoluautorem monografie Labour Law...

Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Specializace: Trestní právo

Absolvoval Policejní akademii ČR a magisterský (summa cum laude) a doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Od roku 2004 působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 je tajemníkem katedry. Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK (např. Vysoká škola ekonomická v Praze, Panevropská vysoká škola, Justiční akademie ČR). Kromě pedagogické činnosti působí jako advokát se zaměřením na trestní právo. Je členem několika redakčních rad...

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Specializace: Trestní právo

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v oboru trestního práva vykonal rigorózní a doktorskou zkoušku. Dále absolvoval Vysokou školu finanční a správní v Praze. V současné době působí na Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako člen komise pro přezkum vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona. Dále je členem komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, členem oborové komise pro trestní právo Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a individuálním členem České národní skupiny AIDP a Společnosti pro kriminalistiku. Působí rovněž jako advokát se zaměřením na trestní právo...

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google