image-top

O nás

Institut práva a ekonomie (IPE) je moderní institucí, která uskutečňuje specializované vzdělávací a výukové aktivity zejména v oborech práva a ekonomie. Institut se primárně zaměřuje na vzdělávání odborné veřejnosti. Jednotlivé výukové programy jsou připravovány v reakci na dlouhodobou poptávku klientely. IPE zajišťuje rovněž specializované kursy jak pro konkrétní subjekty ze soukromé sféry, tak i pro instituce veřejné správy. Naším krédem je nabídnout přednášky a semináře na nejvyšší úrovni. Za tím cílem sdružujeme přední právníky a ekonomy mladé a střední generace.

Činnost institutu však nespočívá jen v předávání odborných znalostí a zkušeností jiným; zajímá nás rovněž zpětná vazba od našich klientů a komunikace s nimi. Nejsme stoupenci pouhého akademického výkladu; důraz naopak klademe na maximální využitelnost výstupů diskutovaných témat v praktické činnosti našich partnerů. Tomuto cíli plně podřizujeme i obsah a strukturu jednotlivých školení.

Hlavním bodem zájmu IPE je výuka nového soukromého práva. Naše pozornost se proto zaměřuje na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Kromě toho nabízíme školení v oblastech pracovního, správního a trestního práva, mezinárodního práva soukromého, rozhodčího řízení včetně sporů z mezinárodních investic, jakož i v oboru ekonomie. Velmi intenzivně se zabýváme rovněž problematikou fúzí a akvizic a dále restrukturalizací. Naším cílem je mít v těchto úzce specifických oblastech exkluzivní postavení v České republice. K tomu nám napomáhá spolupráce s významnými vysokoškolskými pedagogy, autory či spoluautory stěžejních právních předpisů a renomovaných odborných publikací.

Platná česká legislativa pro nás není limitem, nýbrž východiskem. Neomezujeme se proto jen na domácí právní řád. Inspirací pro nás jsou i zahraniční modely přístupů k jednotlivým problémům a jejich řešení. I komparativní přístup k výuce je skutečností, jež nás odlišuje od jiných.

Institut práva a ekonomie, popř. jeho lektoři se podílejí na školení těchto subjektů:

Ústavní soud ČR

Nejvyšší soud ČR

Nejvyšší správní soud ČR

Veřejný ochránce práv

Ministerstvo financí

Ministerstvo dopravy

Česká národní banka

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Notářská komora ČR, včetně regionálních notářských komor

Exekutorská komora ČR

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Hlavní město Praha

Město Brno

Město Olomouc

Město Plzeň

Město Znojmo

Město Nový Jičín

Olomoucký kraj

Plzeňský kraj

Jihomoravský kraj

Asociace nemocnic ČR

Asociace zdravotních pojišťoven ČR

Komora daňových poradců ČR

Advokátní kanceláře

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google