image-top

Lidé

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.

Specializace: Mezinárodní právo soukromé a evropské právo

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium. Ve studiu dále pokračoval na Právnické fakultě Universität Hamburg v Německu, kde získal titul LL.M. (summa cum laude).

V současnosti působí jako docent na Ústavu evropského práva Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Je externím lektorem Justiční akademie Slovenské republiky a externím poradcem na Ústavním soudu Slovenské republiky. Působil rovněž jako poradce ministerstva spravedlnosti ČR při dokončování návrhu nového českého občanského zákoníku.

Je autorem nebo spoluautorem tří monografií, jedné učebnice a více než osmdesáti odborných článků v periodických i neperiodických publikacích doma i v zahraničí. Pravidelně vystupuje na vědeckých konferencích doma i v zahraničí, realizuje školení a přednášky pro profesní a stavovské organizace (Slovenská advokátní komora, Justiční akademie Slovenské republiky) či pro komerční sféru. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů (Evropský univerzitní institut ve Florencii, Max-Planck-Institut v Hamburgu), jakož i přednáškových pobytů (Řecko, Rakousko).

Ve své práci se zaměřuje na četné otázky europeizace soukromého a soutěžního práva. Specificky se věnuje vybraným otázkám smluvního práva, deliktnímu právu, ochraně spotřebitele, ale i mezinárodnímu právu soukromému a procesnímu. Za vědeckou činnost mu byla udělena Cena ministra školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky za vědu a techniku za rok 2011 v kategorii „Osobnost vědy a techniky do 35 let“.

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google