image-top

Lidé

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Specializace: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium.

Působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je stipendistou Max-Planckova Institutu pro zahraniční a srovnávací právo sociálního zabezpečení, hostujícím profesorem na NOVA Southeastern University na Floridě, USA (2009) a řešitelem několika grantů GA AV a GA ČR.

Rovněž se věnuje publikační činnosti. Je např. autorem monografie Vysílání zaměstnanců do zahraničí (C. H. Beck, 2009), spoluautorem monografie Labour Law and Industrial Relations, Czech republic (Kluwer Law International, 2009), spoluautorem komentáře k zákoníku práce (C. H. Beck, 2008).

Je členem redakčních rad časopisů European Labour Law Journal, Právo a Národní pojištění. Je členem Poradního sboru Úřadu práce hl. m. Prahy a v letech 2009-2011 byl členem poradní skupiny pro otázky datových schránek zřízené ministrem práce a sociálních věcí ČR. Spolupracuje s Centrem pro srovnávací pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (COMPTRASEC) v Bordeaux.

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google