image-top

Lidé

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Specializace: Trestní právo

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v oboru trestního práva vykonal rigorózní a doktorskou zkoušku. Dále absolvoval Vysokou školu finanční a správní v Praze.

V současné době působí na Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako člen komise pro přezkum vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona. Dále je členem komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, členem oborové komise pro trestní právo Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a individuálním členem České národní skupiny AIDP a Společnosti pro kriminalistiku. Působí rovněž jako advokát se zaměřením na trestní právo.

Od roku 1998 do roku 2012 působil v justici, naposledy jako předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích se specializací na bankovní a finanční kriminalitu. Zároveň byl členem Soudcovské rady tohoto soudu. V roce 2010 při dočasném zproštění výkonu funkce soudce působil jako ředitel justičního odboru na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Problematice trestního práva se dlouhodobě a systematicky věnuje. Publikuje v odborných časopisech, je autorem monografie Daňová kriminalita (2005) a Zásada ne bis in idem v českém trestním procesu (2006) a spoluautorem několika učebnic především v oboru trestního práva, například Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. (C. H. Beck, 2009). Mezi významné publikace patří rozsáhlý souhrn judikatury k novému trestnímu zákoníku ve světle dosavadní právní úpravy Trestní zákoník (C. H. Beck, 2010). Pravidelně přednáší trestní právo na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy a na katedře právních oborů, řízení a ekonomiky. Je rovněž členem vědecké rady této fakulty. Trestní právo přednášel i v zahraničí (např. v Thajsku na Faculty of Law Chiang Mai University a Rajamangala University of Technology Lanna).

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google