image-top

Lidé

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Specializace: Civilní právo

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium v oboru soukromé právo. Dále absolvoval několik studijních pobytů zaměřených na výzkum vybraných otázek soukromého práva v Polsku na Právnické fakultě Uniwersytetu Wrocław, kde i příležitostně přednáší, a v Německu na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München.

V letech 2005-2010 působil na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2010 je odborným asistentem katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 2007-2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Od roku 2012 je členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním řízení soudním a členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti, jejímž cílem je pomoci adresátům nové právní úpravy při zavádění rekodifikovaného soukromého práva do právní praxe. Působí i jako poradce Ministerstva dopravy pro vybrané legislativní otázky.

Od roku 2011 je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády a působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva. Je též vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Of Counsel v pražské advokátní kanceláři.

Kromě článků z oboru občanského práva hmotného a procesního publikovaných doma i v zahraničí je mj. spoluautorem vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného (Wolters Kluwer, 2009) a spoluautorem Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Filipem Melzerem, Ph.D., LL.M.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges) a jako výlučný autor vysokoškolskou učebnici věcných práv podle nového občanského zákoníku (C. H. Beck).

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google