image-top

Lidé

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Specializace: Civilní právo

Kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ve Spolkové republice Německo a na Právnické fakultě Universität Wien v Rakousku, kde se převážně věnoval studiu právní metodologie a soukromého práva. V roce 2002 dokončil postgraduální studium (Magister legum, LL.M.) na Universität Passau v Německu. Rigorózní zkoušku složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2004 ukončil tamtéž postgraduální doktorské studium v oboru občanské právo.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát České advokátní komory.

V letech 2007-2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Od roku 2008 do roku 2010 byl proděkanem pro modernizaci studia Právnické fakulty Univerzity Palackého, kde vedl přípravy na koncepci nové struktury studia.

Od roku 2010 do roku 2012 byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice, současně se podílel na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva. Od roku 2012 byl nejprve vedoucím, poté členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti, jejímž cílem je pomoci adresátům nové právní úpravy při zavádění rekodifikovaného soukromého práva do právní praxe. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnice Metodologie nalézání práva, základy právní argumentace (C. H. Beck, 2. vydání, 2011), spoluautorsky se podílel např. na tvorbě Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde, 2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Petrem Téglem, Ph.D.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges).

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google