image-top

Lidé

Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Specializace: Trestní právo

Absolvoval Policejní akademii ČR a magisterský (summa cum laude) a doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Od roku 2004 působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 je tajemníkem katedry. Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK (např. Vysoká škola ekonomická v Praze, Panevropská vysoká škola, Justiční akademie ČR).

Kromě pedagogické činnosti působí jako advokát se zaměřením na trestní právo.

Je členem několika redakčních rad (např. Všehrd, Revue pro právo a technologie) a členem vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. V publikační činnosti se věnuje především trestnímu právu. Publikoval několik desítek článků v právnických časopisech, některé i v zahraničí. Za dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ získal prestižní Bolzanovu cenu. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného a procesního, jakož i dalších učebních materiálů. Spoluautorsky se podílí i na v praxi respektovaném komentáři k trestnímu řádu a komentáři k trestnímu zákoníku vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck. Komentář k trestnímu zákoníku byl na XIX. Karlovarských právnických dnech (2011) oceněn autorskou cenou za nejhodnotnější právnickou publikaci.

Působí též v legislativě jako předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a jako člen rekodifikační komise pro trestní právo Ministerstva spravedlnosti České republiky. Od roku 2008 je též členem rozkladové komise ministra obrany.

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google